Fastighetsbolag

Ett fastighetsbolag är ett företag som äger och/eller förvaltar fastigheter.