Hobby

En hobby är en återkommande aktivitet man utför på sin fritid för nöjes skull. Får man betalt för detta, har man tagit det första steget från hobby till arbete. En hobby, till skillnad från arbete, innebär inget tvång, utan baseras på frivillighet. En hobby kan dock övergå i mani, och då upphör frivilligheten. Det är vanligt med föreningar för specifika hobbyer där personer med samma intresse kan mötas.