Kök

Ett kök är ett rum eller en lokal där man lagar mat och där utrustning för matlagning finns.

Snickare

Snickare är ett yrke som avser hantverkare som ägnar sig åt snickeri, arbete i trä. De olika typerna av trähantverkare kan särskiljas efter syssla. Finsnickare – Tillverkar möbler och utför intarsia. Maskinsnickare – Tillverkar till exempel fönster, dörrar, trappor, köksinredningar. Byggnadsträarbetare eller byggnadssnickare – Bygger och monterar hus samt monterar inredning i dessa, samt andra … Läs mer Snickare

Hantverkare

En hantverkare är en person som arbetar med händerna, som utövar ett hantverk. I modernt svenskt språkbruk avses med hantverkare i inskränkt betydelse oftast yrkesgrupper med särskild kompetens inom byggsektorn, till exempel snickare, plåtslagare, elektriker, rörmokare, murare o.s.v.. Parallellt används ordet i betydelsen av alla slags hantverkare, vilket inbegriper den “mjuka” sidan också, såsom arbete … Läs mer Hantverkare

Fastighetsmäklare

En fastighetsmäklare är en person som yrkesmässigt ägnar sig åt förmedling av fastigheter, delar av fastigheter, byggnader på annans mark, tomträtter, ägarlägenheter, bostadsrätter, andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter eller hyresrätter.

Ansökan

Med ansökan menas att någon lämnar in ett förslag eller önskemål till en myndighet. Denna myndighet ska då bedöma om ansökan ska beviljas eller avslås. Det kan till exempel handla om anställning eller befordran. Skillnaden mellan ansökan och petition är den att petitionen kan avse vilken ämbetsåtgärd som helst, men ansökan avser sådant som rör … Läs mer Ansökan

Hyresgäst

Hyresgäst kallas den som hyr sin bostad. Det kan vara en lägenhet i ett så kallat hyreshus. Då endast en del av ett småhus eller en lägenhet hyrs ut och hyresvärden bor i en annan del av huset eller lägenheten kallas hyresgästen underhyresgäst och rättigheter och skyldigheter är något annorlunda. Hyresgäst i andra hand är … Läs mer Hyresgäst

Hyresvärd

Hyresvärd kallas den privatperson eller det företag som hyr ut en lokal eller bostadslägenhet, i Sverige oftast en bostadsrätt eller hyresrätt. Hyresvärden kan men behöver inte vara fastighetsägare. Vicevärd kallas den person som mer operativt tar hand om hyresvärdens sysslor, som att ta upp hyror och ta hand om frågor och önskemål från hyresgästerna.

Hus

Ett hus är en permanent byggnad med rum, avsedd att ge skydd mot omvärlden, mot exempelvis klimatpåverkan, buller, rovdjur eller objudna besök. I ett hus sker olika mänskliga verksamheter. Med hus avses vanligen bostadshus avsedd som bostad, residens eller hem. Även byggnader avsedda för vård, som arbetsplats, som bilparkering eller för viss industriell verksamhet kallas … Läs mer Hus

Fastighetsbolag

Ett fastighetsbolag är ett företag som äger och/eller förvaltar fastigheter.

Hyresavtal

Hyresavtal är ett avtal genom vilket en person mot ersättning till en annan upplåter rätten att nyttja hus, del därav eller lösören. Enligt svenskt rättsspråk faller inte under hyresavtal avtal, som huvudsakligen gäller brukandet av annans jord. I jordabalkens 12 kapitel finns bestämmelser om hyra av hus eller del därav. För butikslokaler finns en särskild … Läs mer Hyresavtal