Fastighetsmäklare

En fastighetsmäklare är en person som yrkesmässigt ägnar sig åt förmedling av fastigheter, delar av fastigheter, byggnader på annans mark, tomträtter, ägarlägenheter, bostadsrätter, andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter eller hyresrätter.

Ansökan

Med ansökan menas att någon lämnar in ett förslag eller önskemål till en myndighet. Denna myndighet ska då bedöma om ansökan ska beviljas eller avslås. Det kan till exempel handla om anställning eller befordran. Skillnaden mellan ansökan och petition är den att petitionen kan avse vilken ämbetsåtgärd som helst, men ansökan avser sådant som rör … Läs merAnsökan

Hyresgäst

Hyresgäst kallas den som hyr sin bostad. Det kan vara en lägenhet i ett så kallat hyreshus. Då endast en del av ett småhus eller en lägenhet hyrs ut och hyresvärden bor i en annan del av huset eller lägenheten kallas hyresgästen underhyresgäst och rättigheter och skyldigheter är något annorlunda. Hyresgäst i andra hand är … Läs merHyresgäst

Hyresvärd

Hyresvärd kallas den privatperson eller det företag som hyr ut en lokal eller bostadslägenhet, i Sverige oftast en bostadsrätt eller hyresrätt. Hyresvärden kan men behöver inte vara fastighetsägare. Vicevärd kallas den person som mer operativt tar hand om hyresvärdens sysslor, som att ta upp hyror och ta hand om frågor och önskemål från hyresgästerna.

Hus

Ett hus är en permanent byggnad med rum, avsedd att ge skydd mot omvärlden, mot exempelvis klimatpåverkan, buller, rovdjur eller objudna besök. I ett hus sker olika mänskliga verksamheter. Med hus avses vanligen bostadshus avsedd som bostad, residens eller hem. Även byggnader avsedda för vård, som arbetsplats, som bilparkering eller för viss industriell verksamhet kallas … Läs merHus

Fastighetsbolag

Ett fastighetsbolag är ett företag som äger och/eller förvaltar fastigheter.

Hyresavtal

Hyresavtal är ett avtal genom vilket en person mot ersättning till en annan upplåter rätten att nyttja hus, del därav eller lösören. Enligt svenskt rättsspråk faller inte under hyresavtal avtal, som huvudsakligen gäller brukandet av annans jord. I jordabalkens 12 kapitel finns bestämmelser om hyra av hus eller del därav. För butikslokaler finns en särskild … Läs merHyresavtal

Golv

Golv är den horisontella yta som avgränsar ett rum nedåt. Vård, underhåll och rengöring av golv är underlag för en omfattande industri, där slitage, estetik och kemikalier behöver samordnas för bästa effektivitet. Traditionellt har golv hållits rena med hjälp av knäskurning, men numera finns även andra metoder. Golv förekommer ofta (men inte alltid) tillsammans med … Läs merGolv

Vattenburen värme

Vattenburen värme är en uppvärmningsform som sker med hjälp av varmvatten som cirkulerar i ett rörsystem till radiatorer (element), golvvärme eller värmefläktar som finns installerade i byggnaden där en uppvärmande funktion önskas. Värmekällan kan vara en olje- eller vedpanna, en värmeväxlare för fjärrvärme, bergvärme eller jordvärme, eller en elektrisk varmvattenberedare (som då brukar kallas elpanna).

Värmeisolering

Värmeisolering är åtgärder för att begränsa värmeflöde mellan två kroppar. Det förekommer i många sammanhang – som byggnadsdelar, i kläder och i matlagning.