Årtal

Ett årtal är ett tal som betecknar ett visst år enligt en kalender. I det svenska språket brukar årtal underförstått avse västerländsk tideräkning, som utgår från Kristi födelse, vilken enligt hävdvunnen uträkning ska ha skett den 25 december året före år 1 (numera tror man dock att han föddes några år dessförinnan). Årtal före Kristi födelse brukar benämnas “före Kristus” (förkortat “f. Kr. “), medan årtal från och med år 1 benämns “efter Kristus” (förkortat “e. Kr. “). Förkortningen “f. Kr.