Betalning

Betalning är överföring av likvid i en affärstransaktion.