Köplagen

Köplagen trädde i kraft 1 januari 1991 och ersatte då en av de “klassiska” lagarna, Köplagen från 1905. Köplagen har inte samma betydelse för handeln i samhället som den “gamla Köplagen” hade. Att köplagens rättsverkan är inskränkt beror på många saker. Främst kanske på den “konsumentlagstiftning” som slagit igenom under de senaste decennierna och som ofta innehåller tvingande regler. Med tvingande regel avses en regel som gäller oavsett vad parterna avtalat.