Leksak

Leksaker, som ord använt i svenskan sedan 1729, från isländskans leika, är de föremål som företrädesvis barn använder vid lek. Dessa är ofta pedagogiska. Det förekommer också som uttryck för de föremål som vuxna roar sig med, och kan i vissa fall användas som uttryck för hur människor förhåller sig till varandra. I sin ursprungliga betydelse är leksaker en allmänmänsklig företeelse med spår långt bak i tiden.