Tidningsartikel

En tidningsartikel är en typ av redaktionellt material som finns i en tidning. En exklusiv artikel är en artikel som skrivits speciellt för en tidning, oftast efter överenskommelse med tidningens redaktion. En artikel är uppdelad i tre delar, rubrik, ingress och brödtext. Rubriken ska med ett par få ord berätta vad artikeln handlar om. Ingressen är en sammanfattning av brödtexten och ska inte vara mer än några meningar lång; den ska fånga läsarens intresse inom ämnet.