Värmeisolering

Värmeisolering är åtgärder för att begränsa värmeflöde mellan två kroppar. Det förekommer i många sammanhang – som byggnadsdelar, i kläder och i matlagning.