A generic thing (something that doesn’t fit in the previous definitions.

Arbeta

Uppslagsordet arbetsliv pekar hit se också Prevent för tidskriften med detta namn. Se även mekaniskt arbete. Arbete är en mänsklig verksamhet som genererar ekonomiskt värde i form av varor eller tjänster. En människas resurser för att utföra arbete kallas arbetskraft. Ur ekonomiskt perspektiv skiljer man mellan förvärvsarbete och obetalt arbete.

Framtid

Se futurum för den grammatiska termen. Framtiden är den delen av tidslinjen som ännu inte inträffat.

Folkrörelse

En folkrörelse har sin ursprungliga betydelse av att vara “folk i rörelse” mot vad som uppfattas som missförhållanden i samhället eller världen. Betoningen ligger på kollektiv handling som på något sätt försvarar eller önskar förändra sociala förhållanden, helst med en viss uthållighet över tiden. I större delar av världen har begreppet denna betydelse där olika synonymer till ordet folk och rörelser används som people’s movement, movimiento popular, jana andolan etc.

kostnader

Kontrafaktisk historia

Kontrafaktisk historia, eller alternativhistoria, är en litterär genre som är baserad på att historien tog en annan väg än vad den gjorde. Kontrafaktisk är en vetenskaplig benämning på det mera folkliga uttrycket “om inte om hade varit”.

Årtal

Ett årtal är ett tal som betecknar ett visst år enligt en kalender. I det svenska språket brukar årtal underförstått avse västerländsk tideräkning, som utgår från Kristi födelse, vilken enligt hävdvunnen uträkning ska ha skett den 25 december året före år 1 (numera tror man dock att han föddes några år dessförinnan). Årtal före Kristi födelse brukar benämnas “före Kristus” (förkortat “f. Kr. “), medan årtal från och med år 1 benämns “efter Kristus” (förkortat “e. Kr. “). Förkortningen “f. Kr.

Uppvärmning (träning)

Uppvärmning är att förbereda kroppen för en fysisk ansträngning genom lättare övningar. När man värmer upp så bildar kroppen ledvätska som smörjer ledbrosket i lederna till exempel armbågen, knän och så vidare vilket leder till att man blir smidigare i sina rörelser. Det kan också hjälpa att få upp blodcirkulationen. Om man inte värmer upp före träning kan man få skador och slitningar i muskelfästen.

Uppvärmning för attefallshus - Radiator

Radiator

Radiator eller värmeelement är en anordning för att värma upp inomhusluft. Radiatorer är i allmänhet elektricitets- eller varmvattendrivna. Äldre radiatorer i system med vattenburen värme utfördes i regel som sektionsradiatorer. Numera tillverkas dock nästan uteslutande panelradiatorer. Det finns även andra sätt att värma luft inomhus, som till exempel konvektorer. Tvärtemot vad namnet antyder sker bara en mindre del av värmeöverföringen från radiatorn genom strålning (radiation).

Sovrum

Ett sovrum eller en sängkammare är ett rum som är möblerat för att sova i. Huvudmöbeln är en säng, och vanligen finns det ett nattduksbord stående bredvid sängen.

Krypgrund

En krypgrund är en typ av grundläggning för hus som bygger på att en ventilerad eller oventilerad luftficka skapas mellan markytan och bjälklaget. Luftfickan isolerar huset från markens kyla. Krypgrunden kallas ibland felaktigt för torpargrund. Hus med krypgrund som saknar erforderligt fuktskydd kan råka ut för fuktrelaterade problem varför en oskyddad uteluftsventilerad krypgrund idag anses som en riskkonstruktion.